Support
ทำป้ายโฆษณา
029317889
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ
chatchai | 08-10-2014 | Hits  2582
- ติดตั้งอุปกรณ์จับควันไฟไว้ภายในอาคารหรือบ้านพักอาศัยและหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพใช้งานอย่างสม่ำเสมอ - ติดตั้งอุปกรณ์ตัดไฟเวลาที่เกิดไฟลัดวงจร - สร้างทางหนีไฟเอาไว้ - ติดตั้งถังดับเพลิง สภาพพร้อมใช้งานตั้งอยู่ในที่หยิบใช้ได้ง่าย - โทรศัพท์สามารถหยิบใช้งานได้สะดวก - เก็บวัตถุไวไฟให้พ้นมือเด็ก - หลีกเลี่ยงการจุดเทียนภายในบ้าน จุดทิ้งเอาไว้ขณะที่ไม่มีคนอยู่
1