Support
ทำป้ายโฆษณา
029317889
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

ข้อห้ามปฎิบัติเพื่อป้องกันอัคคีภัย

วันที่: 31-08-2012

 

ข้อห้ามที่ต้องปฎิบัติเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟไหม้อาคารหรือบ้านเรือน

  1. เด็ก ๆ มักชอบเล่นกับไฟ ชอบจุดไฟเผาสิ่งของต่าง ๆ เล่น เช่น พวกกระดาษ ไฟเป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับเด็ก ๆ ดังนั้น เด็กจึงแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดไฟไหม้บ้านได้หากพ่อแม่ผู้ปกครองไม่ได้ดูแลอย่างใกล้ชิด สิ่งที่ใช้สำหรับจุดไฟเช่น ไม้ขีดหรือพวกไฟแช็คหรือพวกเตาแก๊ส พ่อแม่ผู้ปกครองจะต้องค่อยดูแลเก็บรักษาให้ดี เก็บในที่มิดชิดให้พ้นมือเด็ก หลังจากใช้ไม้ขีดหรือไฟแช็คแล้วจะต้องเก็บให้ห่างใกล้จากมือเด็ก จะช่วยป้องกันไฟไหม้ได้เป็นอย่างดี
  2. บ้านทุกบ้าน โดยเฉพาะบ้านที่มีผู้อยู่อาศัยนับถือศาสนาพุทธจะมีหิ้งพระหรือศาลพระภูมิ และเกือบทุกวันจะมีการจุดธูปจุดเทียมเพื่อไหว้พระ โดยเฉพาะวันสำคัญทางศาสนาอยู่บ่อย ๆ สิ่งที่ต้องป้องกันให้ดีก็คือหากมีการจุดธูปหรือจุดเที่ยวเพื่อไหว้พระแล้วทุกครั้งต้องค่อยตรวจตรารอให้ธูปหรือเทียนดับทุกครั้ง อย่าป้องให้ธูปหรือเทียนที่ยังติดไฟอยู่ทิ้งไว้โดยที่ไม่มีคนอยู่บ้าน การเกิดไฟไหม้บ้านหลายครั้งที่ผ่านมาก็เกิดจากการปล่อยธูปเทียนที่ยังติดไฟอยู่ทิ้งไว้โดยที่ไม่มีใครค่อยดู ดังนั้นทุกครั้งที่มีการไหว้พระและจุดธูปหรือจุดเทียนแล้ว จะต้องค่อยดูให้มั่นใจทุกครั้งว่าธูปและเทียมดับแล้ว
  3. สำหรับบ้านหรืออาคารที่มีคนสูบบุหรี่นั้น ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่จะทำให้เกิดไฟไหม้ได้ ทุกครั้งที่มีคนสูบบุหรี่ควรจะจัดห้องหรือสถานที่เฉพาะให้ และเมื่อสูบบุหรี่แล้วห้ามวางบุหรี่ที่ยังติดไฟอยู่ทิ้งไว้ที่ขอบจานที่เขี่ยบุหรี่ทิ้งไว้ด้วยไม่ได้มีการดับบุหรี่ การทิ้งบุหรี่ที่ยังติดไฟอยู่วางไฟที่โต๊ะหรือที่เขี่ยบุหรี่โดยที่ยังดับไฟไม่สนิทนั้น มีโอกาสจะทำให้ไฟจากบุหรี่ไปติดที่สิ่งอื่นเช่นหนังสือพิมพ์ หรือกระดาษที่อยู่ใกล้เคียง ดังนั้นแล้วทุกครั้งที่สูบบุหรี่ต้องดับไฟบุหรี่ให้สนิททุกครั้งและจะให้ดีต้องไม่สูบบุหรี่ใกล้กับสิ่งของที่ติดไฟได้ง่าย