Support
ทำป้ายโฆษณา
029317889
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

วิธีการป้องกันไฟไหม้อาคารหรือบ้าน

วันที่: 30-08-2012

ความเสียหายจากไฟไหม้ที่สามารถป้องกันได้

ความร้ายแรงและความเสียหายที่เกิดขึ้นจากไฟไหม้นั้นเมื่อเกินขึ้นแล้วจะเป็นความเสียหายที่สูงมากเมื่อเทียบกับความเสียหายจากอุบัติภัยอย่างอื่น และโดยปกติแล้วเป็นการยากมากที่ป้องกันควบคุมไม่ให้เกิดอัคคีภัยให้ได้แน่นอน 100%  ภัยจากไฟไหม้นั้นเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาความประมาทจากผู้ทำงานหรือจากเจ้าของกิจการจะเป็นเหตุทำให้เกิดไฟไหม้ ไม่ช้าก็เร็ว ดังนั้นเราจึงต้องตระหนักถึงภัยอันตรายนี้อยู่เสมอและค่อยระวังไม่เกิดขึ้น วิธีการป้องกันไฟไหม้และสิ่งต้องต้องทำอยู่เสมออยู่หลายอย่าง ซึ่งสามารถสรุปเป็นหลักการที่สำคัญได้อยู่ 4 อย่าง ดังนี้

  • ภายในตัวอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นจะต้องจัดวางสิ่งของต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ให้มีของรกมากจัดเกินไป สิ่งของไหนที่ไม่จำเป็นก็ควรเอาออกไป สิ่งของไหนที่มีแนวโน้มวางจะติดไฟได้ง่ายก็ต้องกำจัดออกไปหรือจัดเก็บให้เป็นระเบียบ การจัดระเบียบจะเป็นหลักการขั้นต้นในการป้องกันอัคคีภัย
  • เครื่องไฟฟ้า เครื่องจักร หรือ เครื่องทำความร้อน อุปกรณ์ต่าง จะต้องค่อยตรวจตรา ตรวจสอบสภาพอยู่เสมอ หากเครื่องใช้ต่าง ๆ อยู่ในสภาพที่ดีและค่อยเปลี่ยนใหม่เมื่อหมดสภาพอยู่เสนอ แล้วจะเป็นการป้องกันไฟไหม้ได้เป็นอย่างดี