Support
ทำป้ายโฆษณา
029317889
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

บานเลื่อนตุ้มถ่วง

วันที่: 31-08-2017

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูล  ประตูเหล็ก บานเลื่อนตุ้มถ่วง  

     ผลิตและขายประตูเหล็ก บานเลื่อนแบบตุ้มถ่วง      ใช้ติดตั้ง สำหรับอาคารระหว่างอาคารต่ออาคาร    ไม่ให้ไฟลามไปอีกอาคารหนึ่ง     ป้องกันไฟ ได้ดี    ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า   สามารนำไปใช้ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ขนาดใหญ่ใน เขต นิคมอุตสาหกรรม  อมตะนคร     นิคมมาบตาพุด     ส่วนใหญ่ใช้แบบนี้

     ประตูบานเลื่อนทนไฟ  แบบตุ้มถ่วง   วัสดุ ใช้เหล็ก   ZINCE GAVANIZE   / COLD ROLL STEEL   ความหนา  1.6 มิลทั้งบานและโครงสร้างภายใน  ประกอบตัดพับขึ้นรูป ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย   บานในรูป สวยงาม  ภายในใส่ ฉนวนกันความร้อน      ROCK   WOOL        พร้อมอุปกรณ์ ประกอบด้วย   อุปกรณ์เฉพาะงานประตูบานเลื่อนตุ้มถ่วงครบชุด     ตามมาตรฐานโรงงาน